energía

Castellà

Informe: L'Acaparament Energètic de l'Estat espanyol

Publiquem l'informe "L'Acaparament Energètic de l'Estat espanyol" , realitzat per David Llistar i Alfons Pérez, que desgrana com el model energètic espanyol afecta el desenvolupament humà sostenible al Sud Global. La societat i l'economia espanyoles interfereixen territoris i poblacions en altres geografies. Pel que fa a l'energia, han estat organitzades en les últimes dècades de manera que el...

Temàtiques: 

 • Energia

Informe: El Acaparamiento Energético del Estado español

Publicamos el informe "El Acaparamiento Energético del Estado español" , realizado por David Llistar y Alfons Pérez, que desgrana cómo el modelo energético español afecta al desarrollo humano sostenible en el Sur Global. La sociedad y economía españolas interfieren territorios y poblaciones en otras geografías. En lo energético, han sido organizadas en las últimas décadas de modo que su...

Temàtiques: 

 • Energia

¡Vuelve el Volt!

Torna el Volt 3!

Abiertas inscripciones para el Volt 3 ¡No te lo puedes perder! #JoVaigAlVolt ¡Por tercer año consecutivo os invitamos a participar en el ‪VOLT‬! Este año visibilizaremos los actores que promueven el modelo energético actual: las grandes corporaciones e instituciones financieras, con el objetivo de crear alternativas para recuperar la soberanía energética, y para el 2017 tenemos previsto un Juicio...

Temàtiques: 

 • Energia

Torna el Volt!

Torna el Volt 3!

Obertes inscripcions per al Volt 3 No t’ho pots perdre! #JoVaigAlVolt Per tercer any consecutiu us convidem a participar en el ‪VOLT‬! Aquest any visibilitzem els actors que promouen el model energètic actual: les grans corporacions i institucions financeres amb l'objectiu de crear alternatives per recuperar la sobirania energètica, i al 2017 tenim previst un Judici Popular al projecte Castor...

Temàtiques: 

 • Energia

Alternatives Map expansion!

Second round: The Map of Popular Alternatives keeps searching for new cases. At ODG, as part of Ecawatch we are pleased to inform you that we begin the second round of searching for alternatives to megainfrastructure projects, with an extension of the mapping project “ Popular Alternative Proposals of envisioning Infrastructure ”. The main aim of this map is to spread information, proposals and...

Temàtiques: 

 • Energia
 • Terra

Ampliamos el Mapa de Alternativas

Segunda ronda de ampliación de casos de alternativas a las grandes infraestructuras. Después de la primera edición del Mapa de las Alternativas a las Grandes Infraestructuras , desde el ODG y en el marco de la red Ecawatch , lanzamos una segunda ronda de búsqueda de nuevos casos. El objetivo de este mapa es difundir información, propuestas y contribuir a conectar personas y grupos con el objetivo...

Temàtiques: 

 • Energia
 • Terra

Ampliem el Mapa d’Alternatives

Segona ronda d’ampliació de casos d’alternatives a les grans infraestructures. Després de la primera edició del Mapa de les Alternatives a les Grans Infraestructures , des de l’ODG i en el marc de la xarxa Ecawatch , llancem una segona ronda de recerca de nous casos. L’objectiu d’aquest mapa és difondre informació, propostes i contribuir a connectar persones i grups amb l’objectiu d’enriquir els...

Temàtiques: 

 • Energia
 • Terra

Abrimos inscripciones para el Volt II: un reto a los grandes proyectos energéticos

Apúntate al Volt II: Un reto a los grandes proyectos energéticos

¿Qué respuesta damos desde la soberanía energética popular?

La Xarxa per la sobirania energètica y las entidades que forman parte, os quieren invitar a participar en la segunda edición del VOLT, un recorrido que quiere establecer vínculos entre diferentes grupos, campañas y luchas locales , con el ánimo de tejer alianzas futuras para dar respuesta a los grandes proyectos energéticos. El VOLT II pretende establecer diálogos entre los territorios afectados...

Temàtiques: 

 • Energia

Obrim inscripcions per al Volt II: un repte als grans projectes energètics

Apunta't al VOLT II: Un repte als grans projectes energètics

Quina resposta donem des de la sobirania energètica popular?

La Xarxa per la sobirania energètica i les entitats que en formen part, us volen convidar a participar en la segona edició del VOLT, un recorregut que vol establir vincles entre diferents grups, campanyes i lluites locals , amb l’ànim de teixir aliances futures per donar resposta als grans projectes energètics. El VOLT II pretén establir diàlegs entre els territoris afectats pels projectes que...

Temàtiques: 

 • Energia

El model energètic espanyol. Una anàlisi des de la coherència de polítiques per al desenvolup.

Celia Barbero i David Llistar.

Plataforma 2015 y Más.

52 pàg. Novembre 2014.

Es tracta de la primera investigació sobre coherència de polítiques per al desenvolupament del model energètic espanyol. La greu dependència i vulnerabilitat energètica en què viu instal·lada l'economia espanyola condueix a haver de garantir a tota costa els subministraments de petroli, gas, carbó, urani i agrocombustibles en països tercers, principalment de l'Àfrica, Orient Mitjà, Rússia,...

Temàtiques: 

 • Energia
 • Extraterritorialitat

Pàgines