24 | 04 | 2014   castellano       english
ODG
formació
comunicació
publicacions
Banc Mundial
BID
BAfD
BAD
BERD
FMI
Fitxa de dades bàsiques
Objectius i actuacions
Història
Estructura
Funcionament
Deute extern
Participació espanyola
Articles i documents d'interès
BEI
BIS
Club de Paris
UNCTAD
OMC
G8
Instruments i polìtiques
Enllaços
Estat espanyol
Països de la Perifèria
Organismes multilaterals
Transnacionals espanyoles
Deute ecològic
Deute il·legítim
Alternatives i moviments socials
Finançament responsable
Acaparament energètic: Impactes dels models energètics al SUD
19/02/2014
Els models energètics basats en combustibles fòssils i nuclears tenen una dimensió que va més enllà de les fronteres del propi territori.
Cicle documental Guatemala: conflictes locals, resistències globals
15/02/2014
La Plataforma de Solidaritat amb Guatemala, on l’Observatori del Deute en la Globalització pren part, inicia el proper dijous 20 de febrer el “Cicle documental Guatemala: conflictes locals, resistències globals” amb una sessió sobre l’explotació minera.


 
Inici > En profunditat  > Organismes multilaterals > FMI > Fitxa de dades bàsiques
FMI- Fons Monetari Intenracional
Fitxa de dades bàsiques

Nom de l'organisme Fons Monetari Internacional / International Monetary Fund
Acrònim FMI / IMF
Any de creació 1945
Membres

183 països

Dades principals

El Fons Monetari Internacional (FMI) és la institució central del sistema monetari internacional, que té com a escomesa específica la cooperació monetària internacional i l'estabilitat canviaria que facilitin el bon funcionament d'un sistema multilateral de pagaments.

El poder del FMI, però, va molt més enllà que el simple control del sistema de pagaments. Tant a través de la condicionalitat dels crèdits del FMI a països (el país receptor ha d'aplicar un seguit de polítiques econòmiques per tal d'accedir als crèdits), com de les declaracions i informes del FMI sobre la situació i/o les polítiques econòmiques que s'apliquen a un país determinat, el Fons ha estat imposant al llarg dels anys un determinat model econòmic arreu del món, el que es deriva de l'anomenat Consens de Washington.

En el sí del FMI, el poder de vot es reparteix en funció del percentatge de quotes aportades, i aquestes s'assignen en funció del pes relatiu de cada un dels estats membres en l'economia mundial. Arrel d'aquest fet, els països del G7 sumen el 45 % dels vots, i EEUU per si sol té el 17 %, el que li atorga el dret a vet a l'hora de modificar les quotes (i, per tant, decidir si un país pot tenir o no més poder de decisió dins del Fons) o el Conveni Constitutiu del FMI, que requereixen el 85 % dels vots. La resta de decisions es prenen per majoria simple, la qual està totalment en mans dels països del centre del sistema econòmic.

Pàgina web www.imf.org

 
 
observatori @ odg.cat
Mapa de la Web L'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) 2005 Llicè ncia de Creative Commons