16 | 04 | 2014   castellano       english
ODG
formació
comunicació
publicacions
Banc Mundial
BID
BAfD
BAD
BERD
FMI
BEI
BIS
Club de Paris
UNCTAD
Fitxa de dades bàsiques
Objectius i actuacions
Història
Estructura
Funcionament
Deute extern
Articles i documents d'interès
OMC
G8
Instruments i polìtiques
Enllaços
Estat espanyol
Països de la Perifèria
Organismes multilaterals
Transnacionals espanyoles
Deute ecològic
Deute il·legítim
Alternatives i moviments socials
Finançament responsable
Acaparament energètic: Impactes dels models energètics al SUD
19/02/2014
Els models energètics basats en combustibles fòssils i nuclears tenen una dimensió que va més enllà de les fronteres del propi territori.
Cicle documental Guatemala: conflictes locals, resistències globals
15/02/2014
La Plataforma de Solidaritat amb Guatemala, on l’Observatori del Deute en la Globalització pren part, inicia el proper dijous 20 de febrer el “Cicle documental Guatemala: conflictes locals, resistències globals” amb una sessió sobre l’explotació minera.


 
Inici > En profunditat  > Organismes multilaterals > UNCTAD > Objectius i actuacions
Conferència de las Nacions Unides sobre el Comerç i el Desenvolupament - UNCTAD
Objectius i actuacions
La UNCTAD és el principal organisme de l'Assemblea General de les Nacions Unides destinat a l'anàlisi, discussió i consens de polítiques per al desenvolupament sostenible dels països més pobres. Treballa qüestions de desenvolupament i altres aspectes principalment relacionats amb els sectors del comerç, finances, inversions, servei i tecnologia. Els principals objectius que persegueix la UNCTAD són la maximització del comerç, la inversió i el progrés dels països en vies de desenvolupament i la seva integració en l'economia mundial en condicions d'igualtat.

Els principals instruments de treball amb què compta l'organisme per a assolir els seus objectius són el diàleg i la construcció de polítiques intergovernamentals sobre qüestions de comerç i desenvolupament i l'anàlisi, recerca i activitats de capacitació i cooperació tècnica en les següents àrees:

  • Comerç internacional de béns i serveis i dels productes bàsics
  • Inversió, foment de l'empresa i tecnologia
  • Mundialització i desenvolupament
  • Infraestructures de serveis pel desenvolupament i eficiència comercial
  • Països en vies de desenvolupament menys avançats, sense litoral i insulars
  • Qüestions intersectorials

Des de la seva creació, la UNCTAD s'ha convertit en una font d'anàlisi i d'informació sobre comerç, inversió i empreses transnacionals. En aquest sentit és de les poques institucions multilaterals que mantenen un discurs que contradiu moltes de les polítiques que propugna el model neoliberal del pensament únic. la UNCTAD ofereix una visió amplia i compleix una paper ponderat en l'anàlisi del comerç i el desenvolupament, en un marc multilateral. la UNCTAD també serveix de forum per temes vinculats al desenvolupament: intentar crear una equitat en el sistema econòmic internacional com a part integral i fonament d'aquest, i no com a mecanisme per intentar resoldre alteracions i explosions socials; contradiccions que sorgeixen al pretendre globalitzar i integrar als països en vies de desenvolupament i les comunitats en una única família planetaria, etc...

La informació que l'UCTAD treballa i analitza és compilada en vàries publicacions. Entre elles, hi destaquen l'Informe Anual sobre Comerç i Desenvolupament, l'Informe Anual sobre Inversions i l'Informe Anual sobre els Països menys desenvolupats.

Històricament la UNCTAD ha assolit algunes fites importants, de les quals destaquen aquestes:

1. L'adopció del Sistema de Preferències Generalitzades (SPG): Consisteix en un mecanisme que permet que determinats productes manufacturats d'un país en desenvolupament puguin tenir accés als mercats dels països desenvolupats mitjançant una reducció o anul·lació de drets anranzelaris (no inclou productes bàsics ni aquells que puguin ser "sensibles" per les economies dels països destinataris). El SPG s'acabà d'elaborar en la Comisió Especial de Preferències de la UNCTAD de 1970. El juny de 1971 el GATT (Acord General sobre Aranzels de Duanes i Comerç) va permetre la seva posada en funcionament.

2. Convenis internacionals i instauració d'un fons comú de productes bàsics

3. El conjunt de principis i regles pel control de les pràctiques empresarials en pro d'una ètica empresarial.

ultima actualització, octubre 2002

 

 
 
observatori @ odg.cat
Mapa de la Web L'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) 2005 Llicè ncia de Creative Commons