Compareixença al Parlament - Llei d'Acció Exterior

David Llistar al Parlament (1/2)

En representació d'Ecologistes en Acció i l'ODG i a petició del Parlament, David Llistar intervé en seu el dia 30/5/2014.

La nova Llei d'Acció Exterior,  es mou en una visió vella i obsoleta de l'Acció Exterior (tal i com fan la majoria d'estats i administracions). Restringeix l'"Acció Exterior" a polítiques de representació exterior (principalment en forma de diplomàcia, una mena de "Diplomàcia de Club Super3" dirigida per una mena de burocràcia elitista), suport als casals catalans i un enpetitit ajut oficial català (cooperació).

Però abandona qualsevol intent de regular, fins i tot d'esmentar, tota l'acció exterior que es produeix com a col.lateralitats exteriors de mesures domèstiques com ara polítiques de consum, polítiques energètiques, polítiques agroramaderes, etc. , l'incidència en el món de les quals és bastant superior que les primeres, i que l'efecte agregat internacional de les quals està al darrere de grans problemàtiques globals com la centrifugació de la població mundial, l'escalfament climàtic o la  pèrdua accelerada de biodiversitat.

En alguns països com Suècia estan introduint criteris de responsabilitat exterior en lleis i altres mesures domèstiques. En aquest cas estan analitzant el que n'anomenen els Planetary Boundaries per a convertir-ho en política pública. Cosa que s'intenta ordrenar per mitjà de la legislació referent a l'acció exterior. O criteris de coherència de polítiques per al desenvolupament (cosmopolita).

La intervenció i la resposta a les intervencions de les diputat/des.  La intervenció està basada en l'eix socio-ambiental de l'Acord Nacional d'Acció Exterior.

Etiquetes: 

Temàtiques: 

  • Extraterritorialitat