Informes

COLONIALISMO ENERGÉTICO: EL ACAPARAMIENTO DEL GAS DE LA UE EN ARGELIA

EN PROFUNDIDAD: El papel del Estado español y Cataluña en las relaciones gasísticas con Argelia.

Tipus: 

Argelia fue testigo de una rebelión popular contra el fracking que duró cinco meses en 2015. Los pueblos del Sahara argelino, una zona rica en petróleo y gas natural, se alzaron y decenas de miles de personas desafiaron los...

Temàtiques: 

  • Energia

ENERGY COLONIALISM: THE EU’S GAS GRAB IN ALGERIA

IN DEPTH: The role of the Spanish State and Catalonia in gas relations with Algeria

Tipus: 

During the first five months of 2015, Algeria witnessed an anti-fracking uprising. The people of the Algerian oil and gas-rich Sahara, in their tens of thousands, rose against the authorities and multinationals’ plans to...

Temàtiques: 

  • Energia

L'Acaparament Energètic de l'Estat espanyol

Interferències sobre tercers, associades a les polítiques de seguretat dels subministraments d...

Tipus: 

La societat i l'economia espanyoles interfereixen territoris i poblacions en altres geografies. Pel que fa a l'energia, han estat organitzades en les últimes dècades de manera que el seu metabolisme energètic es caracteritza...

Temàtiques: 

  • Energia

El Acaparamiento Energético del Estado español

Interferencias sobre terceros asociadas a las políticas de seguridad de los suministros de...

Tipus: 

La sociedad y economía españolas interfieren territorios y poblaciones en otras geografías. En lo energético, han sido organizadas en las últimas décadas de modo que su metabolismo energético se caracteriza por su profunda...

Temàtiques: 

  • Energia

Finançant Projectes Inútils: Els deutes del Projecte Castor

Anàlisi preliminar del Projecte Castor des de la perspectiva del deute il·legítim...

Tipus: 

Mònica Guiteras (Maig 2014), Observatori del Deute en la Globalització. L'article ens permet entendre el mecanisme financer que ha mantingut el projecte viu, així com explorar els diferents motius pels quals el deute del...

Temàtiques: 

  • Deute
  • Energia

Pàgines