Acaparament energétic

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

Tipus: 

Aquest paper defineix el concepte de "acaparament energètic" com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d'energia de l'exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres.

S'analitza el cas espanyol i explica com el model energètic espanyol vigent necessita ser violent d’endolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb altres pobles i amb les següents generacions.   Es revisen els efectes i els països sobre els qui acapara el metabolisme energètic espanyol.

Temàtiques: 

  • Energia
  • Terra
  • Extraterritorialitat